Kolekcja „Powstanie 1863 r. Pamiętniki i wspomnienia”

Z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego Muzeum Historii Polski we współpracy z Biblioteką Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Radomską Biblioteką Cyfrową opracowało wybrane książki przedstawiające powstanie z punktu widzenia jego uczestników i świadków.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie Muzeum Historii Polski»

Udostępniona kolekcja „Powstanie 1863 r. Pamiętniki i wspomnienia” zawiera m.in. dzieło zbiorowe „W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903”, które pozwoliło historykom odtworzyć kampanię Mariana Langiewicza, oraz „Wspomnienia z powstania i pobytu na Syberii” Henryka Samborskiego, dokumentujące dalsze losy wielu powstańców. Jak pisze znawca powstania styczniowego i polskich ruchów niepodległościowych prof. Wiesław Caban, tego rodzaju źródła historyczne są szczególnie ważne, ponieważ przedstawiają wydarzenia nie tylko z politycznego punktu widzenia, co przy niewielkiej liczbie zachowanych dokumentów Rządu Narodowego ma olbrzymie znaczenie, ale i opisują powstanie z perspektywy świadków, społeczeństwa. Więcej o roli pamiętników i wspomnień w badaniach nad powstaniem styczniowym przeczytać można we wprowadzeniu do kolekcji „Powstanie 1863 r.” autorstwa prof. Cabana.

„Powstanie 1863 r. Pamiętniki i wspomnienia” to kolekcja dzieł udostępnionych do przeglądania i pobierania z sieci. Część z nich została opracowana przez zespół prowadzonego przez MHP projektu Bazhum i udostępniona w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej, pozostałe publikacje dostępne są w innych bibliotekach cyfrowych.