Katalog prac międzynarodowego konkursu plastycznego o powstaniu styczniowym

Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku była organizatorem  konkursu plastycznego poświęconego powstaniu styczniowemu.  Dzięki  Międzynarodowemu Konkursowi Plastycznemu „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie” udało się zainteresować wielu młodych ludzi z całego świata historią Polski. O wydarzeniach 1863-64 usłyszeli obywatele Tajwanu, Filipin, Argentyny, Wenezueli, Meksyku i wielu innych krajów. Na konkurs nadesłano 621 prac malarskich i rysunkowych, na wystawie pokonkursowej decyzją jury pokazano 169 prac.

Na stronie: http://www.possp.pl można zobaczyć  Katalog konkursowy

źródło: mat. organizatorów