Relacja z sesji naukowej poświęconej Benedyktowi Dybowskiemu

W sobotę 25 maja 2013 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się sesja naukowa poświęcona osobie Benedykta Dybowskiego, który zdaje się być nieco zapomnianym przez rodaków Polakiem, mimo swych naukowych osiągnięć i zasług dla ojczyzny.

Organizatorami sesji  byli: (oprócz Studium Europy Wschodniej UW) Narodowe Centrum Kultury oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej. Natomiast pretekstem do jej zorganizowania była 150. rocznica powstania styczniowego. Na początku spotkania wyświetlono fragment filmu fabularnego o Dybowskim w reżyserii Macieja Pawlickiego. Właściwa część spotkania rozpoczęła się odczytem o Benedykcie Dybowskim i zesłańcach syberyjskich, którego autorem był prof. Franciszek Nowiński. Po nim publiczność miała możliwość dowiedzieć wielu ciekawostek zawartych w wykładzie prof. Zbigniewa Wójcika pt. „Benedykt Dybowski i dorpatczyczy – badacze Syberii”. Następnym prelegentem był dr Jan Trynkowski, który bardzo ciekawie opowiadał o działalności Benedykta Dybowskiego na polu propagowania abstynencji. Kolejnym, który zabrał głos był Imam Mahmud Taha Żuk. Rozprawiając na temat słownika języka Kamczadałów (którego to Dybowski był współautorem) napomknął, że kolonizacja Sachalinu była momentami tak straszliwa, że należy oszczędzić szczegółów słuchaczom – w szczególności kilku obecnym na sali kobietom. Dr Dorota Janiszewska-Jakubiak przygotowała prezentację o grobach Benedykta Dybowskiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie i Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

źródło: http://www.studium.uw.edu.pl/?post/16531