TŁO MIĘDZYNARODOWE

Sprawa polska

Wykreślając „ostatecznie i nieodwołalnie” Polskę z mapy politycznej Europy, Rosja, Prusy i Austria pragnęły problem ziem i narodu polskiego sprowadzić do rzędu zagadnień wewnętrznych. Jeśli rozbiór Polski nie został w pełni legitymizowany przez resztę Europy, to stało się to dzięki wpływowi polskich dążeń niepodległościowych na stosunki międzynarodowe, tak przez zbrojne powstania, jak naciski na różne [...]

  czytaj więcej…

Polska niewdzięczność

Hercen uważał powstanie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej za przedwczesne i skazane na porażkę. Oczekiwał jednak, że rosyjska opinia publiczna wyrazi swoje współczucie wobec Polaków – mówi Leonid Gorizontow, historyk rosyjski. Czy Powstanie Styczniowe funkcjonuje w świadomości historycznej Rosjan? Leonid Gorizontow: Aby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba znać wyniki reprezentatywnych badań socjologicznych. Powstanie lat 1863–1864 – [...]

  czytaj więcej…

Kaprzy w czamarkach

Pierwsze próby stworzenia polskiej floty miały miejsce jeszcze przed wybuchem walk powstańczych. W grudniu 1862 roku jeden z organizatorów zrywu Józef Demontowicz wynajął w Anglii statek „Ward Jackson”. Załadowano na niego trzy armaty, 1000 karabinów i 5 ton prochu. Z takim ładunkiem statek wymknął się z Anglii śledzącym go rosyjskim okrętom dzięki pomocy znanego włoskiego [...]

  czytaj więcej…

Karabiny i krynoliny

Gdy w 1863 roku w Puszczy Kampinoskiej Rosjanie wieszali warszawskich studentów, Paryż żył skandalami, a Londyńczycy testowali pierwsze na świecie metro. źródło: Grafika z kolekcji Krzysztofa Kura Gdyby w 1863 roku istniały kolorowe pisma kobiece, na ich okładkach najczęściej gościłaby francuska cesarzowa Eugenia. Żona Napoleona III była  niekwestionowaną ikoną stylu. To dzięki niej na europejskie salony [...]

  czytaj więcej…

Francja wobec powstania styczniowego: Od entuzjazmu do obojętności

Francuska opinia publiczna najdłużej i najgoręcej sprzyjała walczącym Polakom. Tutaj też działały najprężniej na całym Zachodzie polskie organizacje polityczne, bezpośrednio związane z powstaniem styczniowym. Sytuacja w Królestwie Polskim żywo interesowała francuską opinię publiczną jeszcze przed wybuchem powstania styczniowego. Zainteresowanie polskimi sprawami podsycały silnie działające organizacje polonijne, powstałe jeszcze po upadku powstania listopadowego. Kiedy w 1861 [...]

  czytaj więcej…

Wielka Brytania wobec powstania styczniowego

Wybuch powstania styczniowego Brytyjczycy powitali entuzjastycznie. Nie trwało to jednak długo, jeszcze przed oficjalnym upadkiem powstania angielskie gazety pisały o „awanturnikach Europy”. Wielka Brytania była wyraźnie zadowolona z wybuchu powstania styczniowego, sprzyjało brytyjskiej zasadzie równowagi sił – „balance of power“, polegającej na utrzymywaniu stanu równowagi sił między mocarstwami, powstanie skomplikowało polityczne położenie Rosji, uniemożliwiło jej [...]

  czytaj więcej…