ECHA NA ŚWIECIE

Francja wobec powstania styczniowego: Od entuzjazmu do obojętności

Francuska opinia publiczna najdłużej i najgoręcej sprzyjała walczącym Polakom. Tutaj też działały najprężniej na całym Zachodzie polskie organizacje polityczne, bezpośrednio związane z powstaniem styczniowym. Sytuacja w Królestwie Polskim żywo interesowała francuską opinię publiczną jeszcze przed wybuchem powstania styczniowego. Zainteresowanie polskimi sprawami podsycały silnie działające organizacje polonijne, powstałe jeszcze po upadku powstania listopadowego. Kiedy w 1861 [...]

  czytaj więcej…

Wielka Brytania wobec powstania styczniowego

Wybuch powstania styczniowego Brytyjczycy powitali entuzjastycznie. Nie trwało to jednak długo, jeszcze przed oficjalnym upadkiem powstania angielskie gazety pisały o „awanturnikach Europy”. Wielka Brytania była wyraźnie zadowolona z wybuchu powstania styczniowego, sprzyjało brytyjskiej zasadzie równowagi sił – „balance of power“, polegającej na utrzymywaniu stanu równowagi sił między mocarstwami, powstanie skomplikowało polityczne położenie Rosji, uniemożliwiło jej [...]

  czytaj więcej…