SZTUKA

Biżuteria patriotyczna

  Od końca XVIII w. znana była w Polsce biżuteria, która oprócz zwykłych funkcji zdobienia i określania pozycji społecznej stała się wyrazem przekonań politycznych. Król Stanisław August nie tylko nadawał ordery, ale także wprowadził zwyczaj honorowania zasług wobec kraju m.in. tabakierkami ozdobionymi symbolami państwowymi lub cyfrą królewską i stosownymi dewizami. W ostatnich latach Rzeczypospolitej pojawiły [...]

  czytaj więcej…

Złoto dałam na żelazo

W czasach strojnych sukni i skomplikowanych krynolin Polki jednogłośnie i spontanicznie ubrały się na czarno. Pojawia się nie na balach i premierach, ale w trudnych momentach historycznych. W chwilach zagrożenia, walki o zmianę ustroju, o utrzymanie tożsamości narodowej. Nie licytuje się czystością diamentów  ani ilością karatów. Jej materiały są pospolite – żelazo, drewno, róg, szkło, lawa wulkaniczna, końskie [...]

  czytaj więcej…