GENERAŁOWIE

Armia rosyjska w królestwie polskim (1863-1864)

Oddziały armii rosyjskiej stacjonujące na obszarze Królestwa Polskiego wchodziły w skład Armii Czynnej. W 1855 r. jej nazwę zmieniono na I Armię, a Warszawę wyznaczono na jej główną kwaterę. W związku z zaostrzającą się sytuacją polityczną w 1862 r. w Królestwie powołano Wojskowy Okręg Warszawski; jego utworzenie wyprzedziło o dwa lata podobną reformę administracyjne. Po wprowadzeniu [...]

  czytaj więcej…

Zamach na Księcia Konstantego

Prolog – fragment 22 maja Aleksander II mianował swojego brata, wielkiego księcia Konstantego Mikołajewicza, namiestnikiem Królestwa. Wielopolski objął funkcję naczelnika rządu cywilnego. La glorieuse mission Konstantego, jak się wyraził Gorczakow, miała uspokoić rewolucyjne nastroje. Aleksander II wydał uchodzącemu za liberała bratu szczegółowe instrukcje: „Królestwo Polskie w jego obecnych granicach powinno na zawsze pozostać własnością Rosji, [...]

  czytaj więcej…

Rosyjscy wojskowi tłumiący powstanie styczniowe

Fiodor Fiodorowicz Trepow – urodzony w 1812 roku. Jeden z generałów carskich likwidujących zarówno powstanie listopadowe, jak i styczniowe. Zwierzchnik policji rosyjskiej najpierw w Warszawie (1860- 1866), a następnie w Królestwie Polskim w randze generała policmajstra (1863-1866). Znany z krwawego tłumienia manifestacji patriotycznych w Warszawie. W dowód zasług w walce z powstańcami styczniowymi został awansowany [...]

  czytaj więcej…