DOWÓDCY

Marcin Maciej Borelowski pseud. Lelewel

Urodzony 29 października 1829 roku w Krakowie. Z zawodu był rzemieślnikiem – majstrem studniarskim. Należał do ugrupowania millenerów, zajmował się drukiem i rozsyłką Posłania do wszystkich Polaków na ziemi polskiej. Była to odezwa autorstwa Agatona Gillera, dziennikarza i sybiraka. Borelowski działał także w ugrupowaniu czerwonych. Wiosną 1861 roku nadzorował akcje agitacyjne o charakterze patriotycznym, które [...]

  czytaj więcej…

MICHAŁ HEIDENREICH „KRUK”

W lecie 1963 roku płk Michał Heidenreich „Kruk” został mianowany przez Rząd Tymczasowy naczelnikiem wojennym sił powstańczych na Lubelszczyźnie. W połowie lipca 1863 roku w tym województwie działało wiele oddziałów, m.in. Ruckiego, Krysińskiego, Cieszkowskiego „Ćwieka” i wiele innych, liczących w sumie ponad 3,5 tys. w miarę dobrze uzbrojonych ludzi. Przeciwko nim Rosjanie wystawili siły liczące [...]

  czytaj więcej…

Dowódcy Powstania Styczniowego

Matwiej Bezkiszkin – były kapitan rosyjskiej straży granicznej. W wojsku powstańczym uczył musztry i sztuki wojennej. Dowódca oddziału powstańczego. Walczył na terenie powiatu opoczyńskiego. 27 kwietnia 1864 roku wpadł w ręce Rosjan. W czasie przesłuchania uderzył w warz oficera śledczego. Skazany na śmierć został powieszony 17 maja 1864 roku w Radomiu. Jan Birtus – Protestant [...]

  czytaj więcej…