GŁÓWNI AKTORZY

Marcin Maciej Borelowski pseud. Lelewel

Urodzony 29 października 1829 roku w Krakowie. Z zawodu był rzemieślnikiem – majstrem studniarskim. Należał do ugrupowania millenerów, zajmował się drukiem i rozsyłką Posłania do wszystkich Polaków na ziemi polskiej. Była to odezwa autorstwa Agatona Gillera, dziennikarza i sybiraka. Borelowski działał także w ugrupowaniu czerwonych. Wiosną 1861 roku nadzorował akcje agitacyjne o charakterze patriotycznym, które [...]

  czytaj więcej…

Marian Langiewicz – pierwszy dyktator powstania styczniowego

  09.04.13 Marian Langiewicz – pierwszy dyktator powstania styczniowego by Nckultury on Mixcloud Zapraszamy do słuchania audycji „Kroniki Powstania Styczniowego” w radiowej Jedynce, we wtorki po godz. 23.10 i w niedziele po godz.15.00. Audycje emitowane będą do 29 grudnia 2013 roku. Autorami programu są Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Cykl odejmuje ponad 50 audycji prezentujących [...]

  czytaj więcej…

Relacja z sesji naukowej poświęconej Benedyktowi Dybowskiemu

W sobotę 25 maja 2013 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się sesja naukowa poświęcona osobie Benedykta Dybowskiego, który zdaje się być nieco zapomnianym przez rodaków Polakiem, mimo swych naukowych osiągnięć i zasług dla ojczyzny. Organizatorami sesji  byli: (oprócz Studium Europy Wschodniej UW) Narodowe Centrum Kultury oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej. Natomiast pretekstem do jej zorganizowania [...]

  czytaj więcej…

Pieczątka Rządu Narodowego

W epoce Rzeczypospolitej Obojga Narodów herbem państwa były Orzeł i Pogoń litewska na tarczy zwieńczonej zamkniętą koroną. Takie też godło ustanowione zostało w 1831 r. dla Królestwa Polskiego walczącego z Rosją, a następnie używane było na emigracji. Kiedy w 1862 r. powstał Komitet Centralny Narodowy, stojący na czele Organizacji Narodowej obejmującej trzy zabory, a w [...]

  czytaj więcej…

Prof. Jerzy Zdrada „Tajemne państwo polskie 1862-1864″

Pojęcie tajemnego państwa polskiego, dziś o nieco archaizującym brzmieniu, najściślej związane jest z powstaniem styczniowym. Wszystkie poprzednie powstania miały swe jawne struktury władzy na wyzwolonym terytorium. W 1863-1864 wolnej ziemi polskiej było tyle, co w obozie powstańczym. Uniemożliwiało to ujawnienie Rządu Narodowego, który przez cały okres powstania działał w konspiracji, a jego członkowie pozostawali anonimowi. [...]

  czytaj więcej…

Film o powstaniu styczniowym

Film opowiada o najważniejszych i najciekawszych aspektach powstania styczniowego, m.in. o fenomenie tajnego państwa i jego roli w polskiej kulturze w XX w.. W filmie zamieszczono dużą ilość archiwaliów, między innymi XIX-wieczne zdjęcia Karola Beyera. http://www.youtube.com/watch?v=gXL0nvoQ-Fc Źródło; Muzeum Historii Polski        

  czytaj więcej…

MICHAŁ HEIDENREICH „KRUK”

W lecie 1963 roku płk Michał Heidenreich „Kruk” został mianowany przez Rząd Tymczasowy naczelnikiem wojennym sił powstańczych na Lubelszczyźnie. W połowie lipca 1863 roku w tym województwie działało wiele oddziałów, m.in. Ruckiego, Krysińskiego, Cieszkowskiego „Ćwieka” i wiele innych, liczących w sumie ponad 3,5 tys. w miarę dobrze uzbrojonych ludzi. Przeciwko nim Rosjanie wystawili siły liczące [...]

  czytaj więcej…

Kroniki powstania styczniowego

Zapraszamy do słuchania audycji „Kroniki Powstania Styczniowego” w radiowej Jedynce, we wtorki po godz. 23.10 i w niedziele po godz.15.00. Audycje emitowane będą do 29 grudnia 2013 roku. Autorami programu są Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Cykl odejmuje ponad 50 audycji prezentujących kilkunastomiesięczne zmagania Polaków z wojskami carskimi. Audycje powstały na zamówienie Narodowego Centrum Kultury [...]

  czytaj więcej…