STRÓJ POWSTAŃCZY

UBIORY I OPORZĄDZENIE POWSTAŃCÓW (1863-1864)

Iwonna Sobierajska Tekst jest fragmentem artykułu o tym samym tytule, który ukazał się w albumie „Powstanie styczniowe”, wydanym wspólnym nakładem Wydawnictwa Bellona, Muzeum Wojska Polskiego oraz Narodowego Centrum Kultury z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego.  

  czytaj więcej…

„Gorzka chwała. Cieniom Stycznia 1863 r.”

Przygotowana przez Muzeum Mazowieckie w Płocku i Muzeum Niepodległości w Warszawie wystawa Gorzka chwała. Cieniom Stycznia 1863 roku składa się z trzech części przedstawionych w układzie chronologicznym, ukazującym wydarzenia z lat 1861-1864. Zaprezentowano na niej ponad dwieście obiektów muzealnych, ukazujących epokę Powstania Styczniowego. Pochodzą one głównie ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum Mazowieckiego [...]

  czytaj więcej…

Strój powstańczy

Po klęsce powstania listopadowego i likwidacji polskiej armii nie było jednego wzorca munduru żołnierza polskiego. Również w czasie bezpośrednich przygotowań do powstania styczniowego wobec braków uzbrojenia kwestia umundurowania schodziła na dalszy plan. Kiedy do Królestwa Polskiego napływała z różnych stron zakonspirowana broń i gotówka, dowódcy woleli przeznaczać wciąż niewystarczające fundusze na dozbrajanie swoich oddziałów najczęściej [...]

  czytaj więcej…