WAŻNIEJSZE DATY POWSTANIA

Ważniejsze daty powstania

1. 1863 (2-3 I) Komitet Centralny Narodowy podejmuje decyzje o wybuchu Powstania z chwilą rozpoczęcia poboru. 2. 1863 (14-15I) Początek rosyjskiej branki w Warszawie: do wojska wcielono prawie 1,5 tys. młodych ludzi. 3. 1863 (22 I) Wybuch powstania styczniowego: Komitet Centralny Narodowy ogłasza się Tymczasowym Rządem Narodowym i wydaje manifest powstańczy oraz dekrety zapowiadające uwłaszczenie [...]

  czytaj więcej…