POWSTANIE W LICZBACH

Powstanie w liczbach

Królestwo Polskie w 1862 roku, a więc rok przed wybuchem powstania liczyło 4 972193 mln ludności. W 1865 r., a więc po powstaniu styczniowym, wzrosła do 5 336 112 mln. W chwili wybuchu powstania 22 stycznia wojska carskie, według danych rosyjskich, liczyły ponad 14 tys. żołnierzy tysięcy żołnierzy, powstańców było 6 tys. Do końca powstania [...]

  czytaj więcej…