ŚLADAMI POWSTAŃCÓW 1863 NA LITWIE

Już w lipcu tego roku polsko-litewska grupa młodzieży podąży śladami powstańców styczniowych na Litwie. Kilkudniowa wyprawa rozpocznie się w Kownie w dniu 9 lipca 2013 roku.

Uczestnicy wyprawy wezmą udział w grze miejskiej na Starym Mieście w Kownie, zwiedzą Muzeum Powstania Styczniowego w Kiejdanach, uczestniczyć będą w wieczorze poezji powstańczej, warsztatach twórczych, których efektem będzie opracowanie gry planszowej o Powstaniu Styczniowym. W ramach projektu odbędzie się także pokaz filmu niemego z 1922 roku pt. „Rok 1863″.  Dzięki projektowi możliwe będzie odkrywanie wspólnych korzeni, niwelowanie uprzedzeń i umacnianie więzi pomiędzy młodymi Polakami i Litwinami.

Organizatorem projektu jest MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w PIEKARACH ŚLĄSKICH, partnerem projektu jest Kaunas County Public Library.